Main Page Sitemap

2012 meb ilk atama minimum puanlar


2012 meb ilk atama minimum puanlar

Ancak, bavuruda ilk atama ya da yeniden atama ve kurumlar aras yeniden atama usullerinden yalnzca birini tercih edebilecektir.
Aile ve Tüketici Hizmetleri 74, aile ve Tüketici Hizmetleri.Adaylarn kpss puanlarnn eit olmas durumunda atanacak aday bilgisayar kuras ile belirlenecektir.Bu alanlarn iaretlenmesi zorunludur.Bavuruda istenecek belgeler linear control systems pdf - Bavuruda adaylardan; a) Lisans diplomas veya mezuniyet geçici belgesinin asl veya onayl örnei, b) Orta Öretim Alan Öretmenlii Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Program/ Pedagojik Formasyon Eitimi Sertifikas, lköretim Snf Öretmenlii ya da ngilizce Öretmenlii Sertifikas programlarndan birini tamamladna ilikin belge.braz edilen denklik belgelerinde "Öretmen atamalarnda geçersizdir." erhi bulunanlarn bavurular kabul edilmeyecektir.Meslek Dersleri 1 52, lköretim Matematik.Elektronik Bavuru Formundaki beyanlar ile ibraz ettikleri belgeler il milli müdürlüklerince deerlendirilecek, göreve balatlmasna engel hali bulunmayanlar göreve balatlacak; göreve balatlmasnda tereddüde dülenler ise deerlendirilmek üzere nsan Kaynaklar Genel Müdürlü Öretmen Atama Daire Bakanlna bildirilecektir.Bu durumdaki adaylar, yeniden bavuru yaparak bavuru süresi içerisinde bavurularn onaylatacaktr.Tek./Nak Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Felsefe Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji.393.Yükseköretim Kurulu Bakanlnn tarihli ve 2848/18852 sayl yazsnda; Yükseköretim Yürütme Kurulunun tarihli kararnn iptal edildii rozum a cit epub belirtildiinden Selçuk Üniversitesi Okul Öncesi Öretmenlii ve Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öretmenlii Bölümü mezunu öretmen adaylarnn, Çocuk Geliimi Öretmenliine atanma yönündeki bavurulan onaylanmayacaktr.Yukarda saylanlarn dndaki alanlara atanacaklar ise, kpssp10 puan türünde atanacaklar alan için belirlenen taban puan ve üzerinde puan alm olmalar kaydyla bavurabilecektir.Naat Tek./Yap Dekorasyon naat Tek./Yap Tasarm spanyolca Kimya/Kimya Teknolojisi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Kuyumculuk Teknolojisi Laboratuvar Hizmetleri Makine Tek./Makine Model Makine Tek./Makine Ressaml Makine Tek./Makine ve Kalp Matbaa Matematik.043.Hangi branta kaç öretmen aç var?Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti ile yurt dndaki üniversitelerden alnan pedagojik formasyon belgeleri,.C.Atama sürecinin zamannda sonuçlandrlmas bakmndan bavurularn, bavurunun yapld gün ya da bavurunun son gününe rastlayan gün hariç bir sonraki gün mesai saatleri winter fantasy 2014 hidalgo içinde bavuru bürolarna onaylatlmas zorunludur.Dier bralarnn minimum puanlar için bala tklaynz.
Öretmen atama bavurulari 2016 nasil yapilacak?
Bavurularda asl ibraz edilen belgelerin birer örnei il/ilçe milli eitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alnp asllar adaylara geri verilecektir.


Sitemap