Main Page Sitemap

Screenshot on windows 8x


screenshot on windows 8x

Obraz na ekranie na chwil zostanie przyciemniony, co oznacza e zrzut ekranu zosta wykonany.
Zostan one usunite bez pozostawiania jakiegokolwiek ladu.
Tym razem jednak rozszerzono te moliwoci o bezporedni zapis ekranów w plikach na dysku.Obszary lece poza wskazywanym oknem bd przysonite póprzezroczyst apl, dziki czemu atwo jest oceni czy wskazywane jest waciwe okno.You can share a screen capture of your high score, a glitch in the programming or for those times you just want to share screens that appear on your Windows Phone.W systemie Windows 8 nie ma ju jednak takiego problemu.Wówczas bez problemu wykorzystamy wszystkie moliwoci jakie w tym wzgldzie oferuje system Windows.Newsy dotyczce kompatybilnoci, oprogramowania, sterowników.System, windows 8, podobnie jak jego wczeniejsze wersje, wyposaony zosta w mechanizm przechwytywania zawartoci ekranu i business casual dress code template okien programów.With Windows Phone.1, this process changes ever so slightly.W drugim przypadku otwórz Menu Start i kliknij kafelek Zdjcia.Wród programów wchodzcych w skad grupy Akcesoria systemu wyszukaj program Paint i kliknij dwukrotnie jego ikon.Podczas zapisu rysunków w tym formacie w najmniejszym stopniu znieksztacone zostaj elementy graficzne i napisy, jakie s widoczne w oknach aplikacji, a przy tym do dobrze kompresowana jest zawarto pliku.W strefie Windows 8 znajdziesz wszystkie publikacje dotyczce Windows 8, najwiesze informacje o nowych laptopach, ultrabookach, tabletach i smart fonach wyposaonych w Windows 8 i Windows Phone.
Wcz po prostu narzdzie Gumka i kliknij kolejno linie, które uznasz za zbdne.
Windows Phone.5: How to Take Screenshots, I discussed how one might use a developer unlocked phone and a homebrew app called Screen Capturer to.
Sitemap